Cruz Vermella Cedeira - Cruz Vermella

Cruz Vermella

Web oficial da Cruz Vermella Española en Galicia

Cruz Vermella Cedeira

Avenida del Muelle, 8 | 15350 | | Cedeira, A Coruña

981 482 622

gacedeira@cruzroja.es

de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas

A actividade destacada é a de intervención en emerxencias no medio marítimo con actividades centradas no salvamento de vidas humanas, busca e rescate de persoas desaparecidas na costa, apoio en operacións de busca de supervivintes, apoio nas operacións de loita contra a contaminación no medio mariño e remolque de embarcacións en perigo.

Tamén desenvólvense servizos preventivos acuáticos, dando así resposta ás demandas de atención concreta de entidades e asociacións, proporcionando ás persoas que acceden á actividade a seguridade necesaria durante o seu esparcimento, advertindo dos riscos, vixiando as zonas de perigo e intervindo nas situacións que lles provoquen risco.