Cruz Vermella

Web oficial da Cruz Vermella Española en Galicia

Nota legal

Esta web é propiedade de Cruz Vermella Española en Galicia, que ten enderezo en Rúa Cruz Roja Española, 1 - 15002 A Coruña, e que ten CIF Q2866001G. O enderezo de contacto por correo electrónico é galicia@cruzroja.es.

Cruz Vermella recolle os datos persoais dos usuarios e usuarias que se rexistren na web a través de correo electrónico ou redes sociales. En ningún caso se cederán estes datos a terceiros e só se empregarán dentro dos fins informativos da web. Os datos que proveñen de FacebookTwitter quedan baixo as súas respectivas políticas de privacidade. A información bancaria relacionada coas doazóns e pago electrónico é xestionada a través da pasarela de pago de Novagalicia Banco, e está protexida pola súa propia normativa de seguridade.

Os usuarios e usuarias teñen dereito a modificar ou suprimir os seus datos de carácter persoal. Para facelo deben enviar un correo electrónico debidamente identificado a galicia@cruzroja.es. Para máis información, podes consultar a lei española de Protección de datos.